• Κέντρο: 2625 022222 • Ραντεβού: 2625360240
• Συνταγογράφηση: 2625 360234
• Email: grammateiagnk@yahoo.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2625 022222 • Τηλεφωνικά Ραντεβού: 2625360240 • Συνταγογράφηση: 2625 360234 • Email: grammateiagnk@yahoo.gr

• Κέντρο: 2625 022222 • Ραντεβού: 2625360240
• Συνταγογράφηση: 2625 360234 • Email: grammateiagnk@yahoo.gr

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝ.ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ  Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ- Ν.Μ.ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ:  ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Διοικητική Υποστήριξη
Προϊσταμένη Διοικητικού-Οικονομικού: Μπαρλαμπά Παναγιώτα
Υπεύθυνος Ιατρών: Λιάτσος Χρήστος
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: Δούκα Ιωάννα

Ομάδα Ιατρών Νοσηλευτικής Μονάδας Κρεστένων

Νοσηλευτική Επιτροπή