• Κέντρο: 2625 022222 • Ραντεβού: 2625360240
• Συνταγογράφηση: 2625 360234
• Email: grammateiagnk@yahoo.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2625 022222 • Τηλεφωνικά Ραντεβού: 2625360240 • Συνταγογράφηση: 2625 360234 • Email: grammateiagnk@yahoo.gr

• Κέντρο: 2625 022222 • Ραντεβού: 2625360240
• Συνταγογράφηση: 2625 360234 • Email: grammateiagnk@yahoo.gr

Founders

Το Νοσοκομείο ιδρύθηκε το 1949, από δωρεά των Ομογενών της Αμερικής.

    • Ιδρυτικό ΦΕΚ: 59/τ.Α΄/1955 με την επωνυμία «Γενικόν Νοσοκομείον Κρεστένων»,  δυναμικότητας 30 κλινών.
    • Αναμόρφωση Οργανογράμματος Νοσοκομείου: ΦΕΚ 183/τ.Β΄/6-4-1987, με την επωνυμία «Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κρεστένων», δυναμικότητας 50 κλινών.