• Κέντρο: 2625 022222 • Ραντεβού: 2625360240
• Συνταγογράφηση: 2625 360234
• Email: grammateiagnk@yahoo.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2625 022222 • Τηλεφωνικά Ραντεβού: 2625360240 • Συνταγογράφηση: 2625 360234 • Email: grammateiagnk@yahoo.gr

• Κέντρο: 2625 022222 • Ραντεβού: 2625360240
• Συνταγογράφηση: 2625 360234 • Email: grammateiagnk@yahoo.gr

    • ΦΕΚ 3429/τ.Β΄/24-12-2012: «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Κρεστένων», δυναμικότητας 10 κλινών.
    • ΦΕΚ 808/τ.Β΄/12-3-2020: «Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα (Κρέστενα) του Γ.Ν. Ηλείας».
    • ΦΕΚ 5390/τ.Β΄/11-9-2023: «Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα (Κρέστενα) του Γ.Ν. Ηλείας».