• Κέντρο: 2625 022222 • Ραντεβού: 2625360240
• Συνταγογράφηση: 2625 360234
• Email: grammateiagnk@yahoo.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2625 022222 • Τηλεφωνικά Ραντεβού: 2625360240 • Συνταγογράφηση: 2625 360234 • Email: grammateiagnk@yahoo.gr

• Κέντρο: 2625 022222 • Ραντεβού: 2625360240
• Συνταγογράφηση: 2625 360234 • Email: grammateiagnk@yahoo.gr

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελείται από δύο (2) Νοσηλευτικά Τμήματα, που καλύπτουν τις δραστηριότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας, ως εξής:

    • Το πρώτο τμήμα καλύπτει την Ιατρική Υπηρεσία του Νοσοκομείου – Κ.Υ.
    • Το δεύτερο τμήμα καλύπτει το Κέντρο Υγείας.