• Κέντρο: 2625 022222 • Ραντεβού: 2625360240
• Συνταγογράφηση: 2625 360234
• Email: grammateiagnk@yahoo.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2625 022222 • Τηλεφωνικά Ραντεβού: 2625360240 • Συνταγογράφηση: 2625 360234 • Email: grammateiagnk@yahoo.gr

• Κέντρο: 2625 022222 • Ραντεβού: 2625360240
• Συνταγογράφηση: 2625 360234 • Email: grammateiagnk@yahoo.gr

Σύμφωνα με τον ισχύοντα οργανισμό (ΦΕΚ 3429/τ.Β΄/24-12-2012), η Νοσηλευτική Μονάδα Κρεστένων είναι:

  1. Μονάδα παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Βραχείας Νοσηλείας
  2. Μονάδα παροχής Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας με κατεύθυνση στη Μετανοσοκομειακή Φροντίδα και Αποκατάσταση.
  • Εφημερεύει κάθε μέρα, 365 ημέρες το χρόνο.
  • Διαθέτει Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας και εξωτερικά ιατρεία για τακτικά και επείγοντα περιστατικά.
  • Διαθέτει Παιδιατρικό Ιατρείο.
  • Διαθέτει Μικροβιολογικό και Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο.
  • Παρέχει ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων.
  • Στελεχώνεται από ιατρούς που έχουν οριστεί ως προσωπικοί ιατροί.
  • Διαθέτει Εμβολιαστικό Κέντρο Covid-19.