• Κέντρο: 2625 022222 • Ραντεβού: 2625360240
• Συνταγογράφηση: 2625 360234
• Email: grammateiagnk@yahoo.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2625 022222 • Τηλεφωνικά Ραντεβού: 2625360240 • Συνταγογράφηση: 2625 360234 • Email: grammateiagnk@yahoo.gr

• Κέντρο: 2625 022222 • Ραντεβού: 2625360240
• Συνταγογράφηση: 2625 360234 • Email: grammateiagnk@yahoo.gr

Επίσκεψη κλιμακίου Πυροσβεστικού Σώματος

20221222 02

Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επισκέφθηκε την Νοσηλευτική Μονάδα Κρεστένων για επιθεώρηση και επισήμανση θεμάτων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας. Στο κλιμάκιο συμμετείχαν ο Αντιπύραρχος κ.Νικόλαος Σμαρνάκης Διοικητής Π.Υ Πύργου, ο Ανθυποπυραγός κ. Κωνσταντίνος Δρακόπουλος Προιστάμενος κλιμακίου Κρεστένων, καθώς και Αξιωματικοί της Π.Υ. Πύργου και Αξιωματικοί της υπηρεσίας των βαρδιών.

Κατά την επίσκεψη έγινε επιθεώρηση και αποτύπωση των χώρων της Νοσηλευτικής Μονάδας, εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των πυροσβεστήρων και παροχή χρήσιμων οδηγιών. Σύντομα θα διοργανωθεί και δράση ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε συνεργασία με τη Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ευχαριστούμε τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την άψογη συνεργασία και τις σημαντικές υποδείξεις τους σε θέματα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας.

«Θέλουμε μια Νοσηλευτική Μονάδα στην Υπηρεσία των Πολιτών».

Αν. Διοικήτρια Γ.Ν Ηλείας
Ν.Μ. Κρεστένων
Αριστέα Παπαδοπούλου

Κοινοποίηση μέσω

Facebook