• Κέντρο: 2625 022222 • Ραντεβού: 2625360240
• Συνταγογράφηση: 2625 360234
• Email: grammateiagnk@yahoo.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2625 022222 • Τηλεφωνικά Ραντεβού: 2625360240 • Συνταγογράφηση: 2625 360234 • Email: grammateiagnk@yahoo.gr

• Κέντρο: 2625 022222 • Ραντεβού: 2625360240
• Συνταγογράφηση: 2625 360234 • Email: grammateiagnk@yahoo.gr

Εθελλοντισμός στην πράξη !

20230407 02

Οι εργαζόμενοι της Νοσηλευτικής Μονάδας συνεχίζουν να προσφέρει εθελοντική εργασία για τον καλλωπισμό του εξωτερικού χώρου της Μονάδας μας!!

Ευχαριστώ πολύ από καρδιάς τους : κ.Δημήτρη Γκότση, κ.Αναστάσιο Τσουραμάνη και την κ.Γιώτα Χριστοπούλου για την προσφορά τους.

Είμαστε δυνατή ομάδα, συνεχίζουμε…..

Η Αν. Διοικήτρια του Γ.Ν Ηλείας

Ν.Μ. Κρεστένων

Αριστέα Παπαδοπούλου

Κοινοποίηση μέσω

Facebook