• Κέντρο: 2625 022222 • Ραντεβού: 2625360240
• Συνταγογράφηση: 2625 360234
• Email: grammateiagnk@yahoo.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2625 022222 • Τηλεφωνικά Ραντεβού: 2625360240 • Συνταγογράφηση: 2625 360234 • Email: grammateiagnk@yahoo.gr

• Κέντρο: 2625 022222 • Ραντεβού: 2625360240
• Συνταγογράφηση: 2625 360234 • Email: grammateiagnk@yahoo.gr

Κατάθεση στεφάνου για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου

20240322 02

Η Νοσηλευτική Μονάδα Κρεστένων συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Ηρώων Κρεστένων.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ & ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ !!!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ !!!

Κοινοποίηση μέσω

Facebook