• Κέντρο: 2625 022222 • Ραντεβού: 2625360240
• Συνταγογράφηση: 2625 360234
• Email: grammateiagnk@yahoo.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2625 022222 • Τηλεφωνικά Ραντεβού: 2625360240 • Συνταγογράφηση: 2625 360234 • Email: grammateiagnk@yahoo.gr

• Κέντρο: 2625 022222 • Ραντεβού: 2625360240
• Συνταγογράφηση: 2625 360234 • Email: grammateiagnk@yahoo.gr

Εγκατάσταση νέας γεννήτριας στην Ν.M Κρεστένων

20240326 01

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την εγκατάσταση της νέας γεννήτριας στην Νοσηλευτική Μονάδα Κρεστένων, σε νέο ανακαινισμένο χώρο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει μια σύγχρονη Νοσηλευτική Μονάδα, ώστε να καλύπτονται πλήρως και με ασφάλεια οι ανάγκες της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παλιά γεννήτρια είχε εγκατασταθεί στην Νοσηλευτική Μονάδα μας το 1970, σήμερα την έχουμε τοποθετήσει μαζί με την καινούρια ως συλλεκτικό κομμάτι πλέον.

Άλλος ένας στόχος μας επετεύχθη !!

Η Αν.Διοικήτρια του Γ.Ν Ηλείας

Ν.Μ.Κρεστένων

Αριστέα Παπαδοπούλου

Κοινοποίηση μέσω

Facebook